Den Haag,
01
februari
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Theo Bovens unaniem voorgedragen als nieuwe voorzitter van de gezamenlijke provincies (IPO)

Theo Bovens, commissaris van de Koning in Limburg, is unaniem door het IPO-bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Na het vertrek van Ank Bijleveld-Schouten naar het kabinet, heeft Johan Remkes de voorzittershamer van de gezamenlijke provincies tijdelijk overgenomen met tevens de opdracht een nieuwe voorzitter voor te dragen.

“Met de voordracht van collega Bovens krijgen de provincies een voorzitter die op draagvlak in alle provincies mag rekenen, die het klappen van de zweep in Den Haag kent en iemand die partijen en dossiers weet te verbinden” aldus de heer Remkes. De heer Bovens laat weten vereerd te zijn op de volledige steun van het bestuur te mogen rekenen en met vertrouwen het verdere proces tegemoet te zien.

De unanieme voordracht van het bestuur wordt gedeeld met de leden van de Algemene Vergadering van het IPO. Tijdens de vergadering van 8 maart zal het IPO-bestuur tot definitieve besluitvorming overgaan en in de daaropvolgende formele bijeenkomst van de AV is bestendiging van de voordracht voorzien.