Arnhem,
07
februari
2019
|
13:30
Europe/Amsterdam

Tien aanvragen voor subsidie Stal van de toekomst

Tien Gelderse veehouders willen gebruik maken van de subsidie Stallen van de toekomst. Ze hebben subsidie aangevraagd om een duurzame stal te kunnen bouwen, waarin ze zoveel mogelijk zelf energie opwekken. Het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen moet in deze stallen zo laag mogelijk zijn.