Den Haag,
15
oktober
2019
|
16:12
Europe/Amsterdam

Toetsing van provinciaal brancheringsbeleid aan Europese richtlijn

Handreiking Dienstenrichtlijn en Ruimtelijke Ontwikkeling

Samenvatting

Op 10 oktober 2019 vond in Den Haag de lancering van de handreiking ‘dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening’ voor gemeenten en provincies plaats. Overheden kunnen deze richtlijn gebruiken om te toetsen en te motiveren of het brancheringsbeleid uit hun bestemmingsplan in lijn is met de Europese Dienstenrichtlijn. Dit product is in samenwerking met het ministerie van EZK, het ministerie van BZK, IPO, VNG en de Retailagenda tot stand gekomen.

In de handreiking ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening’ ligt de nadruk op de wijze waarop ruimtelijke voorschriften aan de Dienstenrichtlijn moeten worden getoetst. De handreiking biedt inzicht in de achtergrond en de doelstelling van de Dienstenrichtlijn, het Nederlandse detailhandelsvestigingsbeleid en de kaders waarin ruimtelijke voorschriften moeten worden getoetst aan de Europeesrechtelijke voorwaarden. Aan de hand van jurisprudentie wordt voor overheden inzichtelijk gemaakt welke risico’s er in het licht van de Dienstenrichtlijn kleven aan het stellen van ruimtelijke beperkingen over economische activiteiten (diensten). De handreiking is een richtlijn om deze risico’s te beperken.

Download hier de volledige Handreiking Dienstenrichtlijn en Ruimtelijke Ordening.