Maastricht ,
05
juli
2019
|
15:45
Europe/Amsterdam

Tom Schul­pen nieu­we di­rec­teur be­drijfs­voe­ring Pro­vin­cie Lim­burg

De heer Tom Schulpen wordt per 16 september 2019 de nieuwe directeur bedrijfsvoering van de Provincie Limburg. Schulpen is de opvolger van mevrouw Joyce Nelissen. Zij werd recent benoemd tot directeur-bestuurder van het Limburgse drinkwaterbedrijf WML.

Met de benoeming van Tom Schulpen is het geheel vernieuwde directieteam van de Provincie Limburg compleet. Begin dit jaar werden directieleden mevrouw Carola Van der Weijden (per 15 maart 2019) en de heer Diederik Timmer (per 1 september) benoemd. Samen met Tom Schulpen en Guido Derks (algemeen directeur) vormen zij het nieuwe vierkoppige directieteam.

De heer Schulpen is sinds 2013 directeur Europese Programma’s van de Provincie Noord-Brabant. Daarvoor (2004-2013) was hij directeur bedrijfsvoering en financiën van de Provincie Noord-Brabant en tevens plv. algemeen directeur en plv. secretaris van Gedeputeerde Staten.In de periode 1999-2004 was de heer Schulpen hoofd financiën van de gemeente Maastricht en lid van het Centrale Gemeentelijke Managementteam.Daarvoor was hij (sinds 1986) werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op diverse financieel economische beleidsterreinen. Vanaf 1995 was hij, binnen de directie Financieel-Economische zaken, sectorleider van de sector openbare orde en veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.Tom Schulpen is 58 jaar, gehuwd, heeft 3 zonen, is geboren en getogen in Limbricht en woonachtig in Maastricht.