Lelystad,
09
augustus
2019
|
15:45
Europe/Amsterdam

Transport konikpaarden naar Wit-Rusland gestart

Het eerste deel van de 150 konikpaarden die naar een natuurreservaat in Wit-Rusland verhuizen, is vanochtend vroeg op transport gegaan. Deze vijftig paarden uit de Oostvaardersplassen zijn onderweg naar het Republican Landscape Reserve Naliboksky. Na het uitladen van deze groep paarden rijden de twee vrachtwagens nog twee keer heen en weer tussen Nederland en Wit-Rusland om ook de andere honderd paarden te verhuizen.

Familiegroepen

Voor vertrek zijn de dieren nog een keer gekeurd door een dierenarts van de NVWA. Vervolgens zijn ze per familiegroep in de vrachtwagen gegaan. Volgens de procedures is het nodig dat de paarden na aankomst in het gebied weer in quarantaine gaan. Dit geeft ze ook de mogelijkheid om rustig te wennen aan hun nieuwe leefgebied.

Vergunning

Het transport van de paarden stond gepland voor medio juli maar liep vertraging op omdat afstemming tussen verschillende Wit-Russische ministeries meer tijd vergde. Deze week is de importvergunning ontvangen waarna Staatsbosbeheer de laatste voorbereidingen van het transport kon treffen.

Wit-Rusland

Het Naliboksky natuurreservaat is het grootste bosgebied van Wit-Rusland. Het gebied valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Bosbouw van Wit-Rusland. Er is een grote diversiteit van plantensoorten, waaronder veel rode lijstsoorten. Het reservaat beslaat een oppervlakte van 87.000 hectare. Het gebied rondom het reservaat bestaat ook uit natuur. Het totale natuurgebied beslaat 240.000 hectare. Eén van de beheerproblemen is het dichtgroeien van de open gebieden door het ontbreken van grote graasdieren, vandaar dat de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen zeer gewenst zijn. De beheerders van het gebied hebben veel ervaring met vormen van natuurlijke begrazing. Er lopen onder andere wisenten, elanden, edelherten en wilde zwijnen in het gebied.

Nieuw beleid

Provinciale Staten van hebben in juli 2018 nieuw beleid voor de Oostvaardersplassen vastgesteld dat erop is gericht de toekomst van het natuurgebied als waardevol vogelgebied te waarborgen. Een van de opgaven van het nieuwe beleid is het terugbrengen van het aantal konikpaarden naar 450. Daarom wordt een deel van de konikpaarden verplaatst. Op 15 maart 2019 verhuisde al een groep van 29 paarden vanuit de Oostvaardersplassen naar natuurgebied Atapuerca in Spanje.