Assen ,
10
april
2019
|
11:15
Europe/Amsterdam

Tusschenwater: prachtig moerasgebied in het Hunzedal

In het Hunzedal, tussen het Zuidlaardermeer en het Annermoeras, ligt Tusschenwater. Een moerasgebied in ontwikkeling met een opnieuw meanderende Hunze. De slingerende beek heeft met het herinrichtingsproject niet alleen z’n oorspronkelijke loop in het gebied weer terug gekregen, maar aan beide zijdes ook moerasoevers. Dit betekent meer ruimte voor waterberging en een verrijking voor de natuur in het gebied. Extra bijzonder is dat in dit deel van de Hunze ook drinkwater wordt gewonnen.

Combinatie van functies

Om de functies drinkwaterwinning, waterberging, natuur en recreatie in het gebied te kunnen combineren is langdurig en zorgvuldig met diverse betrokken partijen in het gebied samengewerkt. Samen met de omgeving zijn verschillende mogelijkheden besproken. Door oog te hebben voor de diverse belangen en vooral ook over (eigen) grenzen heen te kijken, is het gelukt de verschillende functies te combineren. Belangrijk uitgangspunt was dat de herinrichting geen negatieve gevolgen zou hebben voor de waterwinning en de landbouw rond het gebied.

Indrukwekkend resultaat

Het resultaat van dit project is indrukwekkend. Er is een nieuw, groot natuurrijk moersasgebied ontstaan dat zich in de komende jaren verder ontwikkelt. Nu al hebben nieuwe vogels het gebied gevonden, denk aan de kluut en de krooneend. We gaan hier vele soorten moerasvogels en moerasplanten zien. Maar ook dieren als de bever en otter krijgen de kans zich hier permanent te vestigen. In het gebied is ruimte voor ruim 1,3 miljoen kuub tijdelijke waterberging én ondertussen gaat de drinkwaterlevering vanuit het gebied ongestoord door. Zo’n 10 miljoen kuub drinkwater per jaar. Een unieke combinatie, maar tegelijk ook een volstrekt natuurlijke combinatie.