Den Haag,
12
maart
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Tweede Kamer wil vinger aan de pols bij het Klimaatakkoord

 

De Kamer wil bij het Klimaatakkoord, in tegenstelling tot het Energieakkoord (2013), de vinger goed aan de pols houden. Ze hebben de minister daarom gevraagd hen goed op de hoogte te houden. De minister heeft toegezegd dat de Kamer in juni wordt geïnformeerd en dat de Kamer aan zet is als het gaat om wetsvoorstellen of budgettaire vraagstukken.

Op verzoek van Jetten (D66) en Mulder (CDA) heeft de minister toegezegd dat ook de luchtvaart en maritieme sector bij de klimaattafels betrokken worden. De linkse partijen van de Kamer benadrukte dat de lasten van de energietransitie eerlijk en naar draagkracht verdeeld moeten worden.

In antwoord op de vragen van Dik-Faber naar de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen bij bedrijven, meldde de minister dat bedrijven zijn geïnformeerd en dat het toezicht is geïntensiveerd. De minister heeft in zijn brief over de uitvoeringsagenda 2018 laten weten dat hij, vooruitlopend op de wetgeving, hierover met het bedrijfsleven nu al prestatieafspraken maakt.

Samenvatting

Op 8 maart vond in de Tweede Kamer het debat over het Klimaatakkoord en de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV) plaats. De Tweede Kamer keek vooral vooruit naar het nieuwe Klimaatakkoord. De minister van EZK betoogde dat drie punten essentieel zijn: draagvlak, een gelijk speelveld en een arbeidsmarkt met mensen die de energietransitie tot stand kunnen brengen. Draagvlak werd door verschillende partijen als cruciaal gezien; door Jetten (D66) werd hierover een motie ingediend.