Arnhem ,
25
april
2019
|
14:30
Europe/Amsterdam

Uitdaging aan jongeren geeft frisse ideeën

Van 30 maart tot 5 april 2019 werkten 10 toptalenten tijdens de Gelderse Drawdown Scaling Challenge aan een plan om CO2-uitstoot zo veel mogelijk te beperken. Dit door bestaande projecten voor duurzame mobiliteit groter en succesvol te maken. Hun ideeën zijn input voor het team Mobiliteit en de provinciale Agenda Klimaat en Energie.

In zijn boek Drawdown beschrijft Paul Hawken 100 praktische manieren om CO2 terug te brengen. ‘Vaak wordt negatief over klimaatproblemen gecommuniceerd. De ijsbergen smelten en de uitstoot van schadelijke stoffen blijft wereldwijd toenemen. Men schetst het beeld dat er nieuwe oplossingen bedacht moeten worden om de problemen tegen te gaan’, vertelt Bas Kippers, programmaleider Andere Mobiliteit bij provincie Gelderland. ‘Maar de oplossingen zijn er al, zoals Hawken beschrijft. Daarnaast ontstaan er Gelderse oplossingen vanuit leerervaringen door kleine proefprojecten. Denk aan een deelauto in een dorp zonder openbaar vervoer. Maar het effect blijft klein. Dit bracht ons op het idee voor de Gelderse uitdaging voor duurzame mobiliteit.’ Opschalen, dat is de uitdaging. Nodig: goede ideeën.

Frisse blik

Ook in de toekomst willen we in Gelderland prettig wonen en werken. Dit hebben we verwoord in onze Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’. Gedeputeerde Conny Bieze: ‘Willen we Gelderland ‘gaaf’ houden, dan moeten we daar nu wat voor doen. Niet alleen vernieuwend denken vanuit de provincie, maar zeker ook vanuit nieuwe generaties.’ Daarom vroegen we 10 jongeren onder de 30 jaar mee te denken. Kippers: ‘Ze hebben een frisse blik en durven nog te dromen. Wij denken sneller in beperkingen, zij zien de oplossingen.’ Ze stonden er niet alleen voor. Deelnemer Loris Monasso: ‘Op de Veluwe aan de voet van de prachtige Posbank kwamen de hele week experts langs. Zoals weervrouw Margot Ribberink en Ruud Koornstra, ondernemer en Nationaal Energiecommissaris toen het Klimaatakkoord werd opgesteld. Een zeer leuke en leerzame week.’

Samen in een auto

De jongeren gingen in 2 teams aan de slag: team Ritdelen en team Fiets. Ritdelen en actieve mobiliteit (fietsen) zijn 2 oplossingen uit het boek Drawdown. Deelnemer Franka van der Veen: ‘Reisgedrag veranderen is lastig. Van de experts leerden we onder meer over ludieke acties als speeddaten. We bedachten meer plannen om mensen te bereiken en samen in een auto te krijgen. Een platform waarop mensen elkaar vinden, werkt het best met veel deelnemers.’

Beter samenwerken

Ook adviseerden de jongeren ons over betere samenwerking en om resultaten goed te monitoren. Van der Veen: ‘Opschalen wat werkt, aanpassen wat niet werkt. Leren van die data helpt ook bij andere projecten.’ Kippers: ‘Zo kunnen we ook sneller en beter inspelen op wat bijvoorbeeld regio’s nodig hebben. Want wij begeleiden de regio’s de mobiliteitsdoelen van het Klimaatakkoord te halen.’

Een geheel

Team Fiets onderstreept het belang van goede samenwerking. ‘Landelijke politiek, provincie, gemeenten en bedrijven hebben elkaar nodig om Gelderland fietsvriendelijker te maken. Wij gaven de provincie concrete handvatten om meer mensen op de fiets te krijgen. Mijn rol daarin? Ik probeerde de ideeën uit ons team te verbinden met die van de experts, zodat een geheel ontstond’, vertelt Monasso.

Gedreven mensen

Vrijdag 5 april 2019 overhandigden de jongeren hun rapport aan gedeputeerde Conny Bieze. Bieze: ‘De ideeën zijn goed. Het plan past naadloos in de visie van de provincie, waar we meer mensen op de fiets, en schone en duurzame mobiliteit willen hebben.’ Door de inzichten van de jongeren, aangevuld met de kennis van experts, kregen we in een keer veel informatie. ‘Dat past goed bij hoe we willen werken: veel meer samen met de wereld buiten het Huis der Provincie. De samenwerking is ons goed bevallen’, aldus Kippers. Van der Veen deelt die mening. ‘We voelden ons gehoord. We blijven dan ook graag betrokken. En ik heb veel geleerd van al deze gedreven mensen.’