16
januari
2019
|
19:00
Europe/Amsterdam

Uitnodiging aftrap Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Samenvatting

Wij nodigen u van harte uit voor de landelijke startbijeenkomst verkeersveiligheid, op 14 februari 2019 van 10 tot 15 uur in Utrecht. De aanwezigen zullen dan met de minister van Infrastructuur en Waterstaat en bestuurders van provincies en gemeenten een nieuw tijdperk inluiden voor verkeersveiligheid. De gezamenlijke ambitie van Rijk, provincies, vervoerregio's en gemeenten is nul verkeersslachtoffers, via de risicogestuurde aanpak.

Het SPV2030 is tot stand gekomen met betrokkenheid van de verschillende overheden en maatschappelijke partners. Tijdens eerdere landelijke bijeenkomsten is door een brede vertegenwoordiging van organisaties input geleverd. We zijn trots op dit interactieve proces en het resultaat en willen dit succes met u markeren. De bijeenkomst omvat ook een vertaling van het SPV2030 naar de praktijk: wat betekent de ambitieuze visie in het plan voor uw dagelijks werk? En hoe gaat elke verkeersveiligheidsregio komen tot een risicoanalyse en een regionaal uitvoeringsplan?

U bent van harte uitgenodigd op 14 februari van 10 tot 15 uur in Utrecht. 

Locatie: Media Plaza Croeselaan 6 Utrecht 

Programma:

09:30 – 10:00 uur Inloop met koffie

10:00 – 11:20 uur Welkomstwoord en toelichting visie en ambitie SPV2030

11.40 – 12:15 uur Interview en feestelijke aftrap met minister Cora van Nieuwenhuizen en lokale bestuurders

12.15 - 13.15 uur Lunch

13:30 – 14:30 uur Workshops

14.30 – 15.00 uur Plenaire terugkoppeling

15:00 – 16:00 uur Mogelijkheid tot napraten met een drankje

Aanmelden

U kunt zich tot uiterlijk 31 januari 2019 aanmelden voor de bijeenkomst via deze link.

Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt u gevraagd welk workshopthema uw voorkeur heeft en ontvangt u een routebeschrijving en het definitieve programma. 

Vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u een mail sturen naar: verkeersveiligheid@minienm.nl.

En kijk ook eens op onze website www.verkeersveiligheid2030.nl voor interessante artikelen, interviews en achtergrondinformatie.

Wij hopen dat u (opnieuw) een actieve rol wilt spelen in het verkeersveiliger maken van Nederland en dichterbij de ambitie van nul verkeersslachtoffers te komen en kijken er naar uit u (weer) te ontmoeten op 14 februari.

Uiteraard stellen wij het op prijs als u deze uitnodiging doorstuurt naar uw relaties die ook betrokken zijn bij het onderwerp verkeersveiligheid. 

Met vriendelijke groet, 

Team SPV2030, namens de organiserende partijen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse gemeenten, Vervoerregio Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag