Arnhem ,
19
maart
2019
|
15:45
Europe/Amsterdam

Unieke samenwerking landbouw- en natuurorganisaties goed voor biodiversiteit

De biodiversiteit staat onder druk en het verbeteren ervan is een van de doelen van de Provincie Gelderland. Het plan van Gelderse landbouw-, natuur- en milieuorganisaties om samen te zorgen voor kringlooplandbouw met aandacht voor natuur en landschap kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren’. Dat zegt gedeputeerde Peter Drenth, die het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw op 18 maart 2019 in ontvangst nam.