Utrecht ,
05
december
2018
|
15:45
Europe/Amsterdam

Utrechtse Klimaattop: een klimaatbestendige regio maken we samen

Het jaar is nog niet voorbij, maar 2018 heeft laten zien dat droogte, warmte en hevige buien veel impact hebben. Onlangs gingen bestuurders van 14 gemeenten uit het zuiden en westen van provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de provincie Utrecht en Veiligheidsregio Utrecht met elkaar in gesprek tijdens een eerste ‘Klimaattop’. Daar is afgesproken te werken aan een gezamenlijke bestuursovereenkomst en deze te ondertekenen vóór de zomer van 2019.