Utrecht ,
13
november
2018
|
16:30
Europe/Amsterdam

Utrechtse provinciedirecteur handelde niet in eigen belang

Het college van Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht heeft kennis genomen van de bevindingen van het forensisch onderzoeksbureau Integis. De uitkomst is positief ten aanzien van de vermeende oneigenlijke bevoordeling van de aannemer van de Uithoflijn (BAM). Kritisch is het rapport ten aanzien van werkprocessen binnen de provincie. Het provinciebestuur vindt het feit dat er geen aantoonbare misstanden zijn aangetroffen een belangrijke conclusie. Daarnaast moet de verbetering van interne werkprocessen rond inhuur, vast personeel en administratie met volle inspanning worden doorgezet.