Den Bosch ,
18
april
2019
|
10:00
Europe/Amsterdam

Verdriet en teleurstelling: 150 Brabantse verkeersdoden in 2018

Een enorme domper voor Brabant. Kille cijfers laten zien dat in onze provincie vorig jaar veel meer verkeersslachtoffers vielen dan in de jaren daarvoor: 150 mensen kwamen in 2018 om in het verkeer.

In een eerste reactie zegt gedeputeerde Christophe van der Maat aangeslagen, maar ook gefrustreerd: “In Brabant werken we al jaren intensief samen om het verkeer veiliger te maken met veilige infra, verkeerseducatie en campagnes om gedrag te veranderen en handhaving door de politie. Toch vielen er vorig jaar 50 verkeersdoden meer dan het jaar daarvoor. Daar ben ik vreselijk zuur van. Want het zijn niet alleen 150 verkeersdoden. Het zijn 150 vaders, moeders, kinderen of vrienden die niet meer thuis zijn gekomen. Dat wil ik niet accepteren.”

Ouderen en fietsers

Een verklaring voor het hoge Brabantse aandeel in de landelijke stijging (50 van de 65 slachtoffers) is lastig te geven. Daarvoor ontbreekt relevante informatie over de aard van de ongevallen. Wel is bekend dat de meeste slachtoffers zijn te betreuren onder ouderen en fietsers. Ook onder jonge bestuurders vielen veel slachtoffers. Feit is dat het drukker wordt in het verkeer. In Brabant maken mensen relatief meer kilometers op de weg in vergelijking tot de Randstad. Ook is Brabant een echte auto-provincie waar meer mensen met de auto reizen dan bijvoorbeeld met het OV. Maar het geeft geen verklaring voor de grote stijging van verkeersdoden vorig jaar.

Forse inzet

Er gebeurt veel in de provincie op het gebied van verkeersveiligheid. Christophe van der Maat: “Samen met onze partners zetten we ons al vele jaren fors in om onze infrastructuur, de wegen en fietspaden, veiliger te maken. Op bijna alle Brabantse scholen bieden we verkeerseducatie aan om kinderen te leren hoe ze veilig deel kunnen nemen aan het verkeer. De gedragscampagnes van NUL verkeersdoden moet mensen bewustmaken van hun eigen rol in het verkeer. Samen met de politie bekijken we hoe we handhaving in kunnen zetten om de verkeersveiligheid te verbeteren.”

Niet voldoende

Van der Maat: “Als het de verkeersveiligheid ten goede komt, trek ik projecten naar voren, ook als dat meer kosten met zich meebrengt. Bijvoorbeeld door een rotonde veel sneller aan te leggen dan gepland. Maar ook door op grote schaal vangrails te plaatsen en desnoods bomen te kappen als die te dicht langs de weg staan. Toch is dit blijkbaar niet voldoende.”

Onoplettendheid

Feit is dat in verreweg de meeste gevallen het gedrag van de weggebruiker de oorzaak is van een verkeersongeval. Met de campagne NUL verkeersdoden vraagt de provincie samen met anderen aandacht voor gedragsverandering in het verkeer. “Het wordt drukker in het verkeer en een moment van afleiding heeft in het verkeer soms dramatische gevolgen. Daar moeten mensen zich van bewust zijn,” aldus Van der Maat.

Gericht maatregelen inzetten

De gedeputeerde wil daarnaast nóg beter gerichte maatregelen in kunnen zetten. Datagestuurde risico-analyse zou daarbij kunnen helpen. Op basis van beschikbare data is dan beter te voorspellen waar de mogelijke risico’s voor de verkeersveiligheid zich bevinden. De provincie werkt daarom samen met andere partners aan een grote database. Daarin staan gegevens van ambulances en ziekenhuizen, maar ook info over wegen, het aantal ouderen en kinderen in een wijk, de snelheid die in die wijk gereden wordt en hoe druk het er is.

Blijvende aandacht

Van der Maat: “Door al die informatie aan elkaar te knopen, moeten we beter verbanden kunnen leggen en risico’s benoemen. Op basis daarvan kunnen we gericht maatregelen nemen. Feit blijft, dat verkeersveiligheid onze aandacht moet houden.”