Arnhem,
13
september
2019
|
15:30
Europe/Amsterdam

Vergunningverlening projecten komt weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stilliggen, komt in etappes weer op gang. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer.

AERIUS Calculator

Zo komt onder meer komende maandag 16 september 2019 de nieuwe versie van de zogenoemde AERIUS Calculator beschikbaar. Dat is een rekeninstrument waarmee per project de invloed van stikstof op een natuurgebied kan worden berekend. Als uit een berekening met dit instrument komt dat een project geen invloed heeft op de natuur is vergunningverlening voor een project weer mogelijk.

Provincie Gelderland bekijkt wat dit precies betekent voor de vergunningverlening in onze provincie. Provincies en Rijk werken er hard aan om vergunningverlening zo snel mogelijk op een verantwoorde manier op gang te brengen. Het beschikbaar komen van rekenmethode Aerius is daarvoor een belangrijk eerste stap. Daarmee kan een deel van de initiatiefnemers de stikstof uitstoot berekenen. Hierdoor is het voor hen weer mogelijk om de effecten van activiteiten inzichtelijk te maken en te bekijken welke maatregelen tot minder stikstof uitstoot leiden.