Haarlem ,
02
december
2019
|
09:00
Europe/Amsterdam

Verkeersveiligheid hoog op de agenda in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland gaat fors inzetten op meer veiligheid in het verkeer. Deze extra inzet is nodig om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen.

De komende 4 jaar geeft de provincie in totaal 39 miljoen euro uit aan maatregelen om lokale gemeentelijke wegen veiliger te maken door ze beter in te richten, en voor gedragsverandering van automobilisten en fietsers. Ook gaat de provincie meer investeren in de verkeersveiligheid van de eigen provinciale N-wegen.

Adnan Tekin, gedeputeerde Mobiliteit: “De provincie werkt hard aan het verbeteren van de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers. Wij werken daarbij samen met andere overheden en maatschappelijke partners, want wegen houden niet op bij de gemeente- en provinciegrenzen. De komende periode gaan wij bijvoorbeeld extra investeren in maatregelen om afleiding in het verkeer tegen te gaan.

Maatregelen

De provincie richt zich met haar verkeersveiligheidsaanpak op diverse maatregelen. Er is aandacht voor de infrastructuur door het aanpassen van wegen. Zo worden de N243 en de N241 heringericht, dit zijn smalle wegen met een aantal drukke kruisingen. Deze worden aangepakt zodat ze veiliger worden. Ook gaat de provincie maatregelen treffen om verkeerssituaties overzichtelijker te maken. 

Veiliger gedrag

Daarnaast wordt er ingezet op gedragsbeïnvloeding. Dit richt zich op kwetsbare verkeersdeelnemers en op verkeersdeelnemers die een groot risico vormen, vanwege hun snelheid of doordat ze zijn afgeleid. Ook is er aandacht voor educatie door middel van campagnes. Een voorbeeld hiervan is het programma ‘Doortrappen’. Hierbij richt de provincie zich op de oudere fietser. Tijdens bijeenkomsten voor ouderen gericht op veilig fietsen, is extra aandacht voor verkeersveiligheid en tegelijkertijd het blijven gebruiken van de fiets. 

Risico’s aanpakken

Essentieel aan de nieuwe verkeersveiligheidsaanpak is de risicogestuurde benadering. Dit houdt in dat er ingezet wordt op het voorkómen van ongevallen, door de belangrijkste risico’s aan te pakken. Op deze manier worden de verkeersongevallen niet achteraf aangepakt, nadat het ongeluk al gebeurd is, maar vooraf. Per regio spelen er verschillende risico’s. Door deze benadering kunnen de risico’s per regio op de juiste manier worden aangepakt.De provincie streeft, net als het Rijk, naar nul verkeersslachtoffers in 2050. Mensen zijn kwetsbaar en zullen in het verkeer altijd fouten blijven maken. Niet elk ongeval kan worden voorkomen, maar elk slachtoffer is er een teveel. De Noord-Hollandse aanpak is afgeleid van het landelijke beleid, het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, waarin de nieuwe visie op verkeersveiligheid is vastgelegd. De provincie heeft deze aanpak nu vertaald naar de provinciale context.