Zwolle,
17
oktober
2019
|
16:25
Europe/Amsterdam

Verklaring Rijk en Provincies over de Stikstofaanpak

Het Rijk en de gezamenlijke provincies hebben vandaag een goed en constructief gesprek gevoerd over de aanpak van de huidige stikstofproblematiek. Beide overheidslagen werken gezamenlijk, vanuit de eigen verantwoordelijkheden, aan een integrale stikstofaanpak. Een aanpak waarmee we de natuur in Nederland beter beschermen en tegelijkertijd ruimte scheppen voor economische en maatschappelijke initiatieven.

Rijk en provincies vinden het van het grootste belang dat de vergunningsverlening voor alle sectoren op gang is gekomen of komt.

De uitgangspunten zijn helder: daling van stikstofdepositie in onze natuur, een duidelijk perspectief voor alle sectoren én vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven.

Provincies en het Rijk zullen uiterlijk 1 december 2019 hierover nadere duidelijkheid geven. Overigens is het van belang dat de gezamenlijke overheden met alle sectoren het gesprek aangaan.