Zwolle,
05
februari
2020
|
11:30
Europe/Amsterdam

Vernieuwende aanpak Overijsselse steden

Het Overijsselse college van Gedeputeerde Staten wil dit jaar € 9 miljoen investeren in de ontwikkeling van steden en regio’s. Hiervoor brengen we de bestaande netwerkaanpak ruimte, wonen, binnensteden en retail op een hoger plan. Samen met gemeenten, de woningsector en maatschappelijke partijen verbeteren we de kwaliteit van onze steden en regio’s. Dit staat in een investeringsvoorstel van het College van Gedeputeerde Staten.

“Regionale verschillen vragen om regionale agenda’s”, aldus Monique van Haaf, gedeputeerde Wonen, Ruimte en Retail. “Zo zorgt de verhuisstroom uit de Randstad voor een snelle verstedelijking in Zwolle en Deventer. Tegelijkertijd is het in het oostelijk deel van Overijssel nodig om leegstand tegen te gaan, woningen te verduurzamen en het aanbod te matchen met de woningvraag.”

De steden zijn volop in beweging, er is veel animo voor vernieuwing en verduurzaming van de gebouwde omgeving. We gebruiken dit momentum om woningbouw te versnellen. We werken aan gebiedsgerichte ontwikkeling op basis van de kracht van de stad in de regio. Dat doen we samen met alle partners binnen netwerken, zoals de Stadsbewegingen en de Woonkeuken.

Samen aan de slag met gebiedsontwikkelingen

Veel steden kiezen voor inbreiden in de bestaande stad. Hierbij zien we ingewikkelde gebiedsontwikkelingen ontstaan. De provincie gaat hier samen met de gemeenten, marktpartijen, ondernemers en bewoners mee aan de slag. Als verschillende partijen elkaar goed weten te vinden, kunnen we verschillende belangen tegelijkertijd dienen.

Dit zien we bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de spoorzone in Enschede. Deze zone bestaat nu een bonte verzameling van braakliggende terreinen, parkeerterreinen, leegstaande panden, woningen en winkels. Dit wordt het komend decennium samengesmeed tot een echt verlengstuk van het stadscentrum met interessante en nieuwe woon- en werkvormen.

Van ‘place to buy’ naar ‘place to be’

Naast een veranderende vraag naar woningen, zien we snelle verschuivingen in de manier waarop consumenten hun inkopen doen. Zij winkelen steeds vaker via het internet, waardoor leegstand in binnensteden toeneemt. Stedelijke centra zoeken daarom naar een nieuwe dynamiek, zij ontwikkelen zich van ‘place to buy’ naar ‘place to be’, een plek om te beleven. Wij ondersteunen hen daarbij via onze stadsbeweging.

Door te kiezen voor een duidelijke identiteit, blijven steden aantrekkelijk voor bezoekers, bedrijven en nieuwe inwoners. Regionale netwerken zijn nodig om ervoor te zorgen dat steden hun eigen, unieke plaats in de regio kunnen innemen.

Investeringsvoorstel

De komende periode buigt het College van Provinciale Staten zich over het investeringsvoorstel van het College van Gedeputeerde Staten. Het College van Gedeputeerde Staten stelt voor om de investering van €9 miljoen te verdelen in €2 miljoen voor toekomstbestendig maken van de woningmarkt en €7 miljoen in andere maatregelen om de leefomgeving in steden te verbeteren. Het investeringsvoorstel is een opmaat voor een volgende fase, waarin de provincie nogmaals ruim 20 miljoen investeert in steden.