Den Bosch ,
14
juni
2019
|
15:15
Europe/Amsterdam

Versnelde aanpak vervuiling waterwingebieden

De provincie, ZLTO en drinkwaterbedrijf Brabant Water intensiveren de aanpak om vervuiling van grondwater te reduceren. Het gaat hierbij om 8 grondwaterwingebieden waar overschrijding van de vervuilingsnormen door nitraat en fosfaat dreigt.

Het zijn de grondwaterbeschermingsgebieden rond de drinkwaterwinningen in Vessem, Nuland, Roosendaal, Waalwijk, Helvoirt, Bergen op Zoom, Gilze en Gilzerbaan.

Stimuleringsaanpak

De samenwerkende partijen steken geld in een stimuleringsaanpak, gericht op individuele agrariërs. Zij worden geholpen om meststoffen efficiënter te gebruiken. Met als resultaat een besparing op meststoffen, betere gewasopbrengst en een positief effect op de (grond)waterkwaliteit.

Niet vrijblijvend

De totale kosten van het project bedragen ruim anderhalf miljoen euro. Behalve de samenwerkende partners dragen ook het Rijk en de EU hieraan bij. Het project is niet vrijblijvend: de afspraken maken deel uit van een nationale aanpak, gericht op het treffen van maatregelen om te voldoen aan de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water.