Arnhem,
17
februari
2020
|
09:17
Europe/Amsterdam

Vertrouwen als succesfactor in de energietransitie

”Stel de burger centraal als het gaat over het overschakelen naar toekomstbestendige en aardgasvrije wijken. Een wijk is geen project, maar een gemeenschap van mensen met wensen en persoonlijke zorgen. Vertrouwen is daarbij een ongelofelijk belangrijk woord.” Zo sprak Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen 13 februari in Arnhem op de Conferentie Wijk van de Toekomst 2020. Ruim 300 Gelderse deelnemers kwamen naar de Eusebiuskerk in Arnhem om te praten over toekomstbestendige en aardgasvrije wijken.

Provincie Gelderland, Gelders Energie Akkoord (GEA) en samenwerkende partijen in Wijk van de Toekomst organiseerden de conferentie.

Geld en mensen

Aanwezige bestuurders kregen 6 aanbevelingen over wat nodig is voor naar nieuwe energievormen in alle Gelderse wijken. Deelnemers vonden de volgende aanbevelingen het belangrijkst:

  • Financiële middelen om de transitie voor iedereen betaalbaar te maken.
  • Uitvoeringscapaciteit bij gemeenten en bedrijfsleven.

Daarnaast was er een roep om ondersteuning voor leerprojecten in de praktijk, innovatie en de daadwerkelijke uitvoering.

Combineer energietransitie met wijkverbetering

Gedeputeerde Peter Kerris provincie Gelderland deed een oproep voor een bredere aanpak in wijken: “Door energietransitie onderdeel te maken van verbeteringen in de wijk werken we samen met bewoners aan meer woonplezier nu én in de toekomst.”

Verstrek leningen op de woning en niet alleen aan personen

Gedeputeerde Jan van der Meer pleitte voor gebouwgebonden leningen. Zo kan lening overgedragen worden op naar een volgende bewoner. Dat stimuleert ook oudere inwoners om te investeren. En een subsidie voor de onrendabele top : “We moeten ervoor zorgen dat deze snel beschikbaar komt. Nu loopt het vaak vast op de betaalbaarheid en de financiering. Als provincie maakte we hier al een begin mee met de Toekomstbestendig Wonen Lening. Hieraan doet al de helft van de gemeenten aan mee. Nu de andere helft nog.”

Jongeren betrekken jongeren: Empowering Nisa en Presikhaaf University

Empowering Nisa en Presikhaaf University presenteerden tijdens de conferentie de resultaten van hun 10x10-project in de wijken Malburgen en Presikhaaf. “We maken mensen bewuster van hun eigen rol en wat ze zelf kunnen doen. Veel mensen beseffen niet hoeveel invloed ze hebben op de hoogte van hun energierekening. Ook in een sociale huurwoning. Terwijl financiën juist zo belangrijk zijn voor de mensen in onze wijken.”

“Ik ben enorm onder de indruk van het 10x10-project in Arnhem. Hierbij betrekken jongeren hun achterban bij de energietransitie. Zij spreken de taal van de wijk”, aldus Jos van Dalen van het ministerie van Binnenlandse zaken.

Een loket voor alles

Energietransitie hangt met veel dingen samen. We komen bij mensen achter de voordeur. “Zorg ervoor dat mensen bij een loket terecht kunnen met al hun vragen of problemen. En help dan om het op te lossen. Dit is een belangrijke succesfactor voor de energietransitie. Het is cruciaal dat de overheid heldere verwachtingen schept en oprecht contact maakt met de inwoner. Alleen dan kunnen we versnellen. We zullen het toch met elkaar, samen, moeten doen”, aldus ombudsman Van Zutphen.