16
januari
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Vijf transitieagenda’s schetsen contouren voor circulaire samenleving in 2050

Op maandag 15 januari nam staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W) tijdens de start van de week van de circulaire economie namens het kabinet de vijf transitieagenda’s in ontvangst die de contouren schetsen voor een circulaire Nederlandse samenleving in 2050. Jan-Nico Appelman, gedeputeerde van provincie Flevoland, benadrukte het belang van de rol van de provincies als decentrale overheid hierin. De vijf aangeboden agenda’s zijn het vervolg op het vorig jaar gesloten Grondstoffenakkoord. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Het Rijk, de decentrale overheden en het bedrijfsleven tekenden in januari 2017 het akkoord. De vijf transitieagenda’s omschrijven nu concreet welke stappen worden gezet voor een volledig circulaire economie in 2050.

Bijdrage provincies
Jan-Nico Appelman ziet hierbij een belangrijke rol voor de provincies; ‘Juist de provincies zijn in staat om de sectorale sporen uit de transitieagenda’s te verbinden en om kansrijke initiatieven op te schalen. We stimuleren vanuit de provincie regionale clusters van bedrijven en kennisinstellingen en zorgen voor arbeidspotentieel met inzet van revolverende fondsen en Human Capital-agenda’s. Zo dragen we bij aan versnelling op de transitie naar volledig circulair in 2050. Alle provincies hebben inmiddels beleid op circulaire economie en zetten in op duurzaam inkopen’. Hiernaast riep Appelman op om als overheden te streven naar in ieder geval 10% ciculair in te kopen in 2023. ‘En wat mij persoonlijk betreft mag dat zelfs nog wel meer zijn,’ aldus Appelman.

De vijf transitieagenda’s
De agenda Biomassa en Voedsel beschrijft wat ervoor nodig is om onze voedselvoorziening circulair te maken. De transitieagenda Bouw gaat over onze gebouwen en infrastructuur, zoals wegen, bruggen, dijken, spoor en riolering. De agenda Consumptiegoederen gaat zowel over producten met een korte omloopcyclus, zoals verpakkingen en wegwerpmaterialen, als producten met een langere omloopcyclus, zoals kleding en wasmachines. Alle producten met Kunststoffen zijn over ruim dertig jaar circulair. Ze hebben een kleine milieuvoetprint en zijn gemaakt van hernieuwbare kunststoffen van een gegarandeerde kwaliteit. Tot slot beschrijft de transitieagenda Maakindustrie hoe we de voorzieningszekerheid van kritische materialen kunnen vergroten, de milieudruk van producten uit deze industrie kunnen verlagen en de kringloop van producten uit de maakindustrie kunnen vervolmaken.

De vijf transitieagenda’s zijn hier te downloaden.

Lees meer over Circulaire economie