Utrecht ,
06
mei
2019
|
15:15
Europe/Amsterdam

Vlog formateur provincie Utrecht: onderhandelingen verlopen voorspoedig

De vijf politieke partijen die in de provincie Utrecht samen een coalitie willen vormen, spraken de afgelopen week verder over wat er nu de komende periode moet gebeuren rond de coalitiebesprekingen. Formateur Jan Jacob van Dijk vertelt over de voortgang van de onderhandelingen en welke onderwerpen aan bod zijn gekomen.

Op woensdag 8 mei volgt in het Huis voor de provincie een gesprek met de andere Statenfracties en een sessie met externe relaties om gericht mee te denken over de Strategische Agenda Coalitiebesprekingen (pdf, 38 kB). Dit document is opgesteld op basis van de tot nu toe gevoerde gesprekken tussen GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie.

Vijf thema’s

De bijeenkomst met externen op 8 mei heeft tot doel om perspectieven te verzamelen die als aanscherpende input dienen voor de onderhandelaars. Zij willen zich hiermee voeden voordat zij verder gaan met de besprekingen over het coalitieakkoord 2019-2023. Uitgangspunt van de bijeenkomst is de concept-Agenda waarin 5 thema’s centraal staan die als belangrijkste inhoudelijke opgaven voor de provincie worden gezien.

  • Verbetering kwaliteit leefomgeving
  • Energie en klimaat
  • Woningbouwopgave
  • Mobiliteitsopgave
  • Kwalitatieve economische ontwikkeling

Meer informatie over de bijeenkomst op 8 mei en de coalitiebesprekingen is te vinden op de website van de provincie Utrecht.