15
januari
2019
|
11:37
Europe/Amsterdam

Volg live de 2e informatiebijeenkomst voor Statenleden over het Klimaatakkoord

Samenvatting

Op 17 januari 2019 vindt een 2e informatiebijeenkomst plaats voor huidige en nieuwe leden van Provinciale Staten over de stand van zaken richting een Klimaatakkoord.

Daarbij gaat het vooral over het ‘Ontwerp van het Klimaatakkoord’ dat op 21 december is gepresenteerd en hoe nu verder. Het is nadrukkelijk geen politieke verantwoording. Want die verloopt via het IPO bestuur en de colleges van GS richting individuele staten. De bestuurlijke delegatie die namens de gezamenlijke provincies aan de klimaattafels deelnemen, verzorgt deze toelichting. U kunt deze bijeenkomst volgen via een live-stream.

Datum & tijd: donderdag 17 januari 2019 18.00-19.30 uur

Gespreksleider is Bob Roelofs, statengriffier provincie Gelderland

Streamen kan via deze pagina

Klik hier voor de eerste reactie van de gezamenlijke provincies over het gepresenteerde ontwerp van een klimaatakkoord van 21 december 2018