Leeuwarden,
15
februari
2019
|
10:10
Europe/Amsterdam

Voorlopige geitenstop in Fryslân van kracht

In Fryslân geldt een voorlopige stop op geitenhouderijen. De provincie stelt deze stop in op basis van een advies van GGD Fryslân.
Nieuwvestiging en uitbreiding van bestaande geitenhouderijen is in de hele provincie niet mogelijk. Dit geldt totdat er meer duidelijkheid is over de effecten op de volksgezondheid. Ook omschakeling van bestaande veehouderijen naar geitenhouderijen valt onder het verbod.