Lelystad,
08
februari
2019
|
16:30
Europe/Amsterdam

Watererfgoed noordelijk Flevoland: samen het verhaal levend houden

Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, gemeente Noordoostpolder en gemeente Urk tekenden vandaag in Emmeloord een intentieverklaring over de bescherming, het beheer en behoud van watererfgoed in noordelijk Flevoland. Tot het watererfgoed behoren de bruggen, sluizen, stuwen, draaikommen en gemalen. Dit watersysteem is uniek, ligt ten grondslag aan het ontstaan van noordelijk Flevoland en is van grote cultuurhistorische waarde.