Middelburg ,
25
september
2019
|
14:45
Europe/Amsterdam

Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland zetten samenwerking voort

In 2017 zijn waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland gestart met een samenwerkingspilot voor twee jaar. Het delen van kennis en capaciteit hebben beide organisaties de afgelopen paar jaar als positief ervaren. Het waterschap en de Provincie hebben daarom besloten om deze samenwerking voort te zetten.

De afgelopen twee jaar is samengewerkt op het gebied van ingenieursdiensten, geo-informatie en wegbeheer. Ook wordt er al gebruik gemaakt van elkaars huisvesting. De komende periode wordt ook gekeken naar de buitendienstlocaties. Zo zal in Zeeuws-Vlaanderen het Provinciale steunpunt Mauritsfort in Hoek geschikt gemaakt worden voor gezamenlijk gebruik door medewerkers van het waterschap en van de Provincie.

Het waterschap en de Provincie blijven gezamenlijk optrekken in het bedenken van oplossingen en het uitvoeren van maatregelen, maar beide overheden blijven verantwoordelijk voor hun eigen activiteiten. Door het bundelen van kennis en capaciteit en het stroomlijnen van investeringen zijn beide organisaties beter in staat de uitdagingen aan te gaan. De komende tijd wordt daarom blijvend gezocht naar nieuwe kansen om de samenwerking op maatschappelijke opgaven in Zeeland te verbeteren.

Gedeputeerde Harry van der Maas: “We zijn vanuit praktisch oogpunt begonnen met de samenwerking, maar dat heeft zich de afgelopen twee jaar steeds verder ontwikkeld. We hebben met elkaar geëvalueerd en ik heb het gevoel dat we nu vanuit wederkerigheid verdergaan. Elke Zeeuw heeft daar baat bij, want iedereen maakt gebruik van fietspaden en wegen. Ik kijk er naar uit om de komende jaren de samenwerking verder te kunnen uitbouwen.”​

Dijkgraaf Toine Poppelaars:“Verdergaande samenwerking kan iedereen veel voordelen opleveren. We moeten nu gaan optimaliseren waarbij we ervoor zorgen dat we onze eigen verantwoordelijkheden behouden. ‘Samenwerking’ heeft ook een nadrukkelijke plaats gekregen in het nieuwe waterschapsprogramma. Daarin worden overkoepelende samenwerkingsthema’s in benoemd zoals de Regionale Energiestrategie, Klimaatuitwerking, Omgevingswet- en Omgevingsvisie en zeker ook samenwerking met andere Zeeuwse overheden en deelname aan OZO.”