Haarlem ,
07
september
2018
|
11:30
Europe/Amsterdam

Weblog Joke Geldhof (NH): Verstoppertje spelen of aan de slag?

De media stonden er afgelopen zomer vol van: Provincies houden de bouw van woningen tegen. Bouwers en gemeenten willen wel, aldus de media, maar van de provincie mogen zij niet bouwen op de plekken waar zij dat nou net zo graag zouden willen.

Ik denk dat het speelkwartier voorbij is. Het is tijd dat iedereen stopt zich achter dit argument te verschuilen. Het is namelijk echt onzin. We kunnen eindeloos blijven discussiëren over plekken waar alle woningen wel of niet zouden kunnen komen. Maar als daadwerkelijk gebouwd wordt op alle plekken waar bestemmingsplannen al lang en breed zijn vastgesteld, kunnen we voorlopig een heel eind vooruit en de druk op de woningmarkt verlichten. De schop moet de grond in! Provincies, gemeenten en het rijk hebben samen met de hele bouwkolom de verantwoordelijkheid om in de woonbehoefte te voorzien. Maar toen ik begin deze week weer de laatste cijfers onder ogen kreeg werd ik niet vrolijk. Want hoe kan het, dat de afgelopen twee jaar in Noord-Holland zo’n 12.000 woningen NIET gebouwd zijn. Er zijn meer dan voldoende bouwlocaties, en de vraag overstijgt het aanbod ver.

Wie of wat houdt de productie van woningen dan wel tegen? Is dat de Ladder voor Duurzame Verstedelijking? Natuurlijk niet. Binnenstedelijke locaties zijn ruim voorhanden. En de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte zijn onomstreden. Milieueisen, stedenbouwkundige en welstandseisen, bereikbaarheid en capaciteitsproblemen bij bouwers, ontwikkelaars en gemeenten, dat zijn de grote spelbrekers.

Ook gemeenteraden spelen een cruciale rol bij het bepalen waar uiteindelijk echt gebouwd gaat worden. Nog te vaak komt het voor dat mooie plannen die volledig voldoen aan de behoefte van toekomstige bewoners, op het laatste moment niet van de grond komen, omdat de gemeenteraad ze afschiet. Niet altijd op reële gronden, soms puur om politieke redenen. Dat is doodzonde. Dat brengt ons en vooral woningzoekenden geen stap verder.

We moeten met open vizier de werkelijke belemmeringen onder ogen zien. Als provincie Noord-Holland hebben wij 15 miljoen euro in kas om de ruim beschikbare plancapaciteit om te zetten in productiecapaciteit. Geld om juist die belemmeringen op te lossen, voor de inzet van experts zoals verkeerseconomen, stedenbouwkundigen en vergunningverleners bij gemeenten. Per project kunnen bovendien maatwerk-oplossingen worden getroffen of gebiedsontwikkelingsteams worden ingezet.

En niet alleen geld zal als katalysator dienen om de woningbouw op stoom te krijgen. Soms kan met eenvoudige, praktische ingrepen een versnelling op gang komen. Het zou goed zijn bij Bouwend Nederland één centraal aanspreekpunt te hebben, waar bouwers belemmeringen of suggesties kunnen melden. Dan kunnen we snel schakelen en waar mogelijk samen zorgen dat knelpunten worden opgelost.

De zomerse temperaturen zijn inmiddels verdreven, maar de woningbouwdiscussie zal zeker nog een tijd ‘hot’ blijven. Laten we ons nu vooral richten op wat sowieso wél gebouwd kan worden. En zorgen dat óók de achterstanden worden weggewerkt. Want in een tijd als deze woningen niet bouwen is niet uit te leggen.

Laten we met elkaar die inhaalslag maken en zorgen voor goede woningen voor het toenemende aantal huishoudens – en dus voor u rendabel om te bouwen. De provincie zal u daarin zeker niet tegenhouden.