Den Haag,
11
november
2019
|
09:00
Europe/Amsterdam

Werkbezoek agrarische sector: in gesprek over bodemdaling en stikstof

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra heeft – als nieuwe gedeputeerde landbouw – kennisgemaakt met diverse Zuid-Hollandse boeren. Zij bezocht onder meer de boerderij van Bartlo Hoogendijk in Driebruggen. In dit veenweidegebied loopt een proef met onderwaterdrainage; een innovatieve manier om met bodemdaling om te gaan. Uiteraard werd ook gesproken over de problematiek rondom stikstof.

Het bezoek in Driebruggen, op vrijdag 8 november, vond plaats op uitnodiging van LTO Noord regio West en stond in het teken van agrarische ontwikkelingen in Zuid-Holland. In het veenweidegebied speelt bijvoorbeeld bodemdaling een belangrijke rol. Landbouw is daar altijd mogelijk geweest door het waterpeil laag te houden. Daardoor droogt de bodem echter uit en daalt deze, waarbij CO2 vrijkomt. Door innovatieve onderwaterdrainage wordt bodemdaling tegengegaan én kunnen de boeren echter blijven boeren. De gedeputeerde werd geïnformeerd over deze innovatieve aanpak en de ervaringen van de boer.

Zorgen over toekomst

Verder werd met de verschillende aanwezige melkveehouders, akkerbouwers en bestuurders van LTO gesproken over andere actualiteiten als duurzaamheid, korte ketens, flora en fauna en stikstof. Boeren uitten hun zorgen over de toekomst van de sector, de ruimte die er voor de sector blijft en de snelheid van de te nemen stappen. Bom-Lemstra: “Ik kan die zorgen niet wegnemen, er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Ik verwacht dat het proces om tot zorgvuldige keuzes in gebieden te komen tijd gaat kosten, en wil dat proces graag samen met de sector doorlopen. Daarom ben ik zeer blij met dit soort gesprekken.”

Eerder die dag gaf ze diezelfde boodschap aan 6 innovatieve en biologische boeren uit het veengebied. Zij willen voorkomen dat de stikstofproblematiek een rem gaat vormen op hun innovatieve ondernemerschap. Bom-Lemstra begreep de oproep: “De oplossing heb ik nog niet. Maar laten we het moment in ieder geval gebruiken om ook te bepalen welke kant we op willen met de sector. Zodat er duidelijkheid en zekerheid komt voor de langere termijn.”