16
november
2018
|
12:23
Europe/Amsterdam

Werkbezoek uit Frankrijk

Samenvatting

Het IPO was onlangs gastheer voor een bezoek van mw De Lavalette, vicevoorzitter van de Regio Ile-de-France. Zij bracht een werkbezoek aan Nederland voor een verkenning naar varianten in het arbeidsvoorwaarden (cao) overleg. Hiervoor bracht ze meerdere bezoeken aan organisaties binnen de publieke sector om ideeën op te doen over de sociale dialoog/het polderen.

Regio Ile-de-France is één van de 18 regio’s van Frankrijk. Deze regio heeft een BNP van 642 miljard euro’s, en telt 12 miljoen inwoners en meer dan 500 000 bedrijven. De regionale raad zet zich sterk in voor de ontwikkeling van het sociaal overleg sinds 2016, met de benoeming in 2017 van een vicepresident die zich exclusief bezighoudt met dit thema, en het sluiten van 6 cao’s met ten minste 4 vakbonden in 2 jaar tijd.

IPO-medewerkers Richard van der Mast en Rianne Becht hebben een presentatie gegeven over het succesvolle traject van cocreatie dat ten grondslag lag aan de vernieuwende cao provincies 2017-2018. Mevrouw De Lavalette gaf na afloop aan zeer tevreden te zijn over de gegeven presentatie die haar de nodige tips had opgeleverd om in Frankrijk de sociale dialoog te optimaliseren.