Den Haag,
20
oktober
2020
|
15:15
Europe/Amsterdam

Werkgeversvisie 2025

Samen sterk

De provincies doen er alles aan om zichzelf wendbaar te organiseren, zodat de organisatie kan mee bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen. Dat vraagt ook veel van onze medewerkers. Een baan die er maatschappelijk toe doet, een veilige werkomgeving, een positieve werkbeleving en waardering vinden we belangrijk. Een marktconform salaris, opleidings- en verlofmogelijkheden, een goed pensioen, het goede gesprek en balans tussen werk en privé dragen daaraan bij. Als werkgever faciliteren we dat iedere medewerker zijn talenten optimaal ontwikkelt en duurzaam inzet. Een eigentijdse en volwassen arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer vormt het uitgangspunt. Van medewerkers vragen we zelfregie: we verwachten dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen, zich ontwikkelen binnen hun talenten en zich richten op de provinciale opgaven – zowel binnen als buiten het eigen team. De ontwikkelmogelijkheden zijn groot – zowel in de breedte als in de diepte.

Als werkgever bieden we tal van faciliteiten en randvoorwaarden en stimuleren en inspireren we onze medewerkers. We beoordelen medewerkers op talenten en resultaten, niet op afkomst, leeftijd, gender, seksuele geaardheid, opleidingsniveau, politieke voorkeur of arbeidsbeperking. We creëren met elkaar een omgeving waarin we met elkaar samenwerken, waar een open en heldere communicatie is en mens en organisatie transparant zijn. Dit vraagt om persoonlijk leiderschap, eenduidige leiding van de organisatie en een stevig verankerde en kwalitatief goede medezeggenschap. Naast aandacht voor prestaties is er ook aandacht voor de mens.

Download hier de werkgeversvisie