Arnhem ,
24
april
2019
|
14:00
Europe/Amsterdam

Werkwijze ‘Omgaan met bomen langs wegen’

Veel bomen dicht naast de rijbaan. Bij reconstructie en onderhoud van wegen wordt er vaak voor gekozen om bomen te kappen om de veiligheid voor de verkeersdeelnemers te verbeteren. Dit voornemen kan bijna altijd rekenen op maatschappelijke discussie. Provincie Gelderland stelde daarom met ondersteuning van Tauw een werkwijze ‘Omgaan met bomen langs wegen’ vast. In de werkwijze worden de afwegingen benoemd. De omgeving doet actief mee bij de afwegingen per wegtraject.

Tegenstrijdige belangen

Een bestuurder die van de weg raakt, heeft significant meer risico op een ernstige afloop wanneer hij daarbij tegen een boom rijdt dan wanneer hij in een obstakelvrije berm terecht komt. Ons uitgangspunt is de CROW-richtlijn voor de obstakelvrije zone van 4,5 meter. Wel passen we maatwerk toe. Gelderland is een groene provincie en wil dat ook blijven. We willen dus zo veel mogelijk bomen laten staan. Desondanks leiden aanvragen voor kapvergunningen tot heftige maatschappelijke discussies. Klimaat- en natuurbelangen lijken lijnrecht tegenover het belang van de overlevingskans van mensen te staan. Diepere emoties zoals gevoel van verlies, streekidentiteit en de intrinsieke waarde van bomen spelen in de discussie ook een rol.

Een heldere werkwijze

We kozen ervoor om onze werkwijze helder te beschrijven. Zo kunnen we mensen meenemen in onze afwegingen én hen een stem geven bij de afwegingen op projectniveau. Per locatie kijken we naar alle aspecten: de vitaliteit van de boom/bomen, de functie voor ecologie, biodiversiteit en landschap, maatschappelijk draagvlak en verkeersveiligheid. We maken een afweging die recht doet aan alle aspecten en bepalen zo welke bomen kunnen blijven staan. Verkeersveiligheid staat hierbij voorop. De toekomstige situatie moet beter én duurzamer worden dan de huidige. Dit kan wel enige jaren duren. We onderzoeken ook alternatieven zoals afschermen of snelheidsverlaging en staan open voor innovatie. We vragen inwoners, betrokkenen en belangengroepen om samen met ons de afwegingen te maken.

De praktijk: N319 Ruurlo-Groenlo

Voor de N319 hebben we de verschillende aspecten in beeld gebracht: vitaliteit van bomen, verkeersveiligheid, landschappelijke inpassing en aanwezige flora en fauna (bijvoorbeeld vleermuizen). We organiseerden 2 avonden en nodigden breed uit. Zowel inwoners als belangengroepen waaronder Bomenstichting Achterhoek. Eelerwoude maakte de landschapsvisie. We vroegen de deelnemers aan het overleg om mee te denken over bomenkap en planten van nieuwe bomen op basis van de ontwerpschets met de landschapsvisie en welke bomen langs de weg de verkeersveiligheid het meest negatief beïnvloeden. We gebruikten de inbreng van de deelnemers voor het definitieve bomenplan. Het plan doet recht aan het Achterhoekse landschap. En uiteraard is het een plan voor een zo veilig mogelijke, goed onderhouden weg.