Den Haag,
19
maart
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Wetswijziging helpt om graafschade te voorkomen

Op donderdag 14 maart debatteerde de kamer met staatssecretaris Keijzer (EZK) over het voorkomen van schade door graafwerkzaamheden. De staatssecretaris heeft een wetswijziging ingediend die daaraan moet bijdragen. De wijziging wordt door een brede Kamermeerderheid gesteund.

Deze week stemt de Kamer over het wetsvoorstel en een amendement dat tijdens het debat werd ingediend.

Er ligt ruim 1,7 miljoen kilometer aan water-, elektriciteit- en gasleidingen, telefoonlijnen en olie- en gasleidingen onder de grond. Het is niet altijd bekend waar die leidingen en kabels precies liggen. Dat leidt regelmatig tot graafschade.

Om deze schade te voorkomen is er de WION, de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten. De wet regelt het melden van graafwerkzaamheden, het uitwisselen van informatie over de ligging van de kabels en de leidingen en het nemen van voorzorgsmaatregelen voordat er gegraven wordt. De provincies zijn hierbij betrokken omdat zij beheerder van de ondergrond of van de ondergrondse infrastructuur kunnen zijn.

De wet wordt nu op een aantal punten verbeterd. Zo zullen ook huisaansluitingen straks onder de wet vallen. Tijdens het debat dat donderdag 14 maart werd gevoerd, dienden VVD en GroenLinks een amendement in dat regelt dat netbeheerders ook na 2027 geen harde verplichting opgelegd krijgen voor graafwerkzaamheden die informatie over huisaansluitingen digitaal beschikbaar maken. Zo willen zij onnodige overlast door graafwerkzaamheden en hoge kostenposten voor netbeheerders voorkomen.

De Kamer stemt op 20 maart over het wetsvoorstel en het amendement.

Link naar het verslag op de site van de Tweede Kamer.