Utrecht,
06
februari
2020
|
09:00
Europe/Amsterdam

Wijziging in portefeuilleverdeling GS Utrecht

De portefeuilleverdeling kent per heden de volgende twee wijzigingen:

  • Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling wordt gedeputeerde (Robert) Strijk (dit was gedeputeerde (Rob) van Muilekom)
  • Recreatie en Toerisme wordt gedeputeerde Arne Schaddelee (dit was gedeputeerde (Hanke) Bruins Slot)

Door deze herverdeling komen de portefeuilles meer in samenhang en is er meer evenwicht, dat past ook bij het uitgangspunt van collegiaal bestuur. Zowel de portefeuille van gedeputeerde Bruins Slot als de portefeuille van gedeputeerde Van Muilekom waren zeer breed en divers en qua belasting niet in evenwicht. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat zowel het stikstofdossier als de woningbouwopgaven veel aandacht vragen.

Gelet op het inhoudelijke karakter van de opgaven binnen Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling ligt een verbinding met de portefeuille Financiën voor de hand. De opgaven bij de doorontwikkeling van de organisatie beslaan in deze fase voor 75% Financiën en Bedrijfsvoering. Daarom is besloten deze onderdelen niet van elkaar te scheiden.

De wijziging in portefeuilles heeft ook consequenties voor de externe bestuurlijke vertegenwoordiging in de portefeuille Recreatie en Toerisme. De 2e bestuurder (vervanger) wordt hierbij bepaald op basis van inhoudelijke gronden, of op basis van het vastgestelde vervangingsschema. Omdat de portefeuille Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling geen externe vertegenwoordiging kent, kan gedeputeerde Bruins Slot hiervoor 2 e bestuurder blijven. De lijst met nevenfuncties wordt binnenkort gepubliceerd op de website.

Bij de vaststelling van de portefeuilleverdeling afgelopen juni, werd afgesproken deze verdeling na een half jaar te evalueren. Deze evaluatie heeft nu plaatsgevonden met bovenstaande wijzigingen ten gevolg.