Lelystad,
23
maart
2020
|
14:45
Europe/Amsterdam

Woningbouwprojecten weer van start in Flevoland

Vanaf dinsdag 24 maart 2020 kan een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het landelijk stikstofregistratiesysteem. Dat betekent dat woningbouwprojecten die stikstofneerslag veroorzaken en een beperkt aantal infraprojecten weer opgestart kunnen worden. Om een vergunning aan te kunnen vragen, moet er eerst stikstofruimte gecreëerd worden. Dat gebeurt nu door middel van de verlaging van de maximum snelheid op snelwegen overdag naar 100 kilometer per uur. Per provincie verschilt de ruimte die deze snelheidsverlaging oplevert.

Genoeg ruimte

In Flevoland levert deze maatregel genoeg ruimte op om een aantal woningbouwprojecten in Almere door te kunnen laten gaan. Het registratiesysteem zorgt er voor dat per Natura 2000-gebied in beeld komt welke beschikbare depositieruimte verdeeld kan worden bij de vergunningverlening. 30 procent mag niet meer worden gebruikt en komt daardoor ten goede aan de natuur. De overige 70 procent mag worden ingezet voor woningbouw en wegenprojecten van het Rijk, zoals de verbreding van de A6 tussen Almere en Lelystad. Met name in de bouwsector is de nood hoog en daarom heeft het kabinet op 13 november besloten hier voorrang aan te verlenen.

Woondeal

Landelijk is besloten dat de stikstofruimte wordt verdeeld met het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Daarom moeten vergunningen die door gemeenten eerder zijn aangevraagd, opnieuw worden gestuurd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen woningbouwprojecten. Woondealprojecten krijgen voorrang. Dat zijn door het Rijk gekozen projecten in stedelijke regio’s voor versnelling van woningbouw. Voor Flevoland gaat dit om een drietal projecten in Almere. Na twee weken mogen projecten buiten de woondeals met minimaal 100 woningen een vergunning indienen. Als er dan nog ruimte is, kunnen overige projecten een aanvraag indienen.

Goede eerste stap

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland hebben ingestemd met de invoering van het stikstofregistratiesysteem. Gedeputeerde Harold Hofstra: “Dit systeem lost niet alle knelpunten in Flevoland op, maar het is een goede eerste stap om een aantal woningbouwprojecten weer vlot te trekken. Omdat er meer maatregelen nodig zijn, gaan wij daarom onverminderd door met onze gebiedsgerichte aanpak.” Meer informatie over het stikstofregistratiesysteem vindt u op aanpakstikstof.nl. Op de website van Bij12, de overkoepelende organisatie van provincies, staat aan welke voorwaarden een vergunningaanvraag moet voldoen: bij12.nl.