Arnhem,
11
november
2019
|
12:59
Europe/Amsterdam

Woonakkoord moet woningbouw in Oost-Nederland versnellen

De woningnood in Gelderland en Overijssel is hoog en stijgt snel door de verhuisstromen uit de Randstad. De komende 5 jaar moeten er 75.000 woningen in de steden in Oost-Nederland bijkomen om aan de stijgende vraag te voldoen. Hiervoor willen de provincies en steden in Oost-Nederland een Woonakkoord sluiten met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

Maandag 11 november 2019 overhandigden gedeputeerden Peter Kerris (Gelderland) en Monique ten Haaf (Overijssel) het Woonakkoord Oost-Nederland (PDF 10,5 MB) aan de Tweede Kamer. Dit deden zij voorafgaand aan het Kamerdebat over de uitvoering van de woonagenda.

Woningbouw versnellen

Gedeputeerde Peter Kerris (Gelderland): ‘De woningnood in Oost-Nederland is hoog. De Randstad schuift op naar het Oosten. Nergens groeit het woningtekort zo snel als in Nijmegen. En nergens moeten we zoveel nabij natuur bouwen’. Gedeputeerde Monique van Haaf (Overijssel): ‘We willen een woonakkoord sluiten met het Rijk om de verhuisstroom uit de Randstad op te vangen en de woningbouw te versnellen.’

Peter Kerris overhandigde het Woonakkoord Oost-Nederland aan Stientje van Veldhoven

Randstad schuift naar het Oosten

Alleen al vanuit de Randstad verwachten we de komende 5 jaar 60.000 nieuwe huishoudens in het oosten. De verhuisstroom uit de Randstad zorgt voor een snelle verstedelijking in onze steden. Er is nog steeds een grote verhuisstroom naar de Randstad. Maar dat zijn vooral jonge mensen die geen huis achter laten. De nieuwkomers zijn gezinnen en ouderen die een nieuwe woning zoeken.

75.000 extra woningen

Met het Woonakkoord kunnen de komende 5 jaar 75.000 woningen worden gebouwd in Oost-Nederland. De provincies en steden willen naar innovatieve en flexibele bouwwijzen kijken om mensen snel van een betaalbaar huis te voorzien. Daarbij hebben ze aandacht voor de bereikbaarheid van de steden en binnen de steden. Ze houden niet alleen rekening met weg-, spoor- en fietsverbindingen, maar ook met nieuwe vormen van mobiliteit.

Bouwen rond natuurgebieden

De stikstofproblematiek speelt hierbij een belangrijke rol. Met de Veluwe heeft Oost-Nederland het grootste Natura 2000 gebied in Nederland binnen haar grenzen. Maar daarnaast zorgen ook de natuurgebieden rond de rivieren voor een uitdagend vraagstuk. Meer dan de 40% van de Nederlandse natuurgebieden liggen in Gelderland en Overijssel. Met het Woonakkoord willen we met het Rijk zoeken naar maatwerk voor de bouw.

Extra geld voor woningbouw

Het kabinet maakte in de Miljoenennota €1 miljard vrij voor de versnelling van woningbouw. Daarvoor sloot het ministerie van BZK woondeals met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Groningen. Met het Woonakkoord Oost willen de provincies een deel van de middelen inzetten voor woningbouw in onze steden. De provincies reserveerden hiervoor al meer dan €100 miljoen.

Meer ruimte voor woningcorporaties

De nadruk van het Woonakkoord Oost-Nederland ligt op het bouwen van betaalbare woningen voor starters, doorstromers en alleenwonenden. Onze woningcorporaties hebben daar een grote verantwoordelijkheid in. Zij hebben dan ook voldoende investeringsruimte nodig om te blijven bouwen. Met dit Woonakkoord kunnen de woningcorporaties in de steden gebruik maken van de korting van €1 miljard op de verhuurderheffing. Dit past bij regio’s waar de druk op de woningmark groot is.