Middelburg,
12
april
2019
|
10:30
Europe/Amsterdam

Zeeland: Ad Schenk preformateur

Informateur René Verhulst heeft op vrijdag 12 april 2019 zijn eindverslag aangeboden aan verkiezingswinnaar Jo-Annes de Bat (CDA). Hij deed dat tijdens een vergadering van Provinciale Staten. ​

De volgende stap op weg naar een nieuwe coalitie wordt op verzoek van De Bat gezet door een zogenoemde preformateur. Oud-wethouder van Borsele, Ad Schenk, is door De Bat bereid gevonden deze taak op zich te nemen.

René Verhulst ging, op initiatief van het CDA, op 23 maart 2019 als informateur aan de slag. De afgelopen weken heeft hij in drie gespreksrondes een brede verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie. Dat deed hij met alle politieke partijken die in Provinciale Staten van Zeeland vertegenwoordigd zijn.

Verhulst geeft in zijn verslag aan een goed beeld te hebben gekregen van wat partijen bindt en waar een gemeenschappelijke basis ligt om mee verder te gaan. Er zijn hem in de gevoerde gesprekken geen inhoudelijke belemmeringen gebleken. Hij adviseert daarom een onafhankelijke formateur aan te stellen die de besprekingen zou moeten starten die zou kunnen leiden tot een nieuwe coalitie CDA, SGP, FvD, VVD en PvdA.

Jo-Annes de Bat bouwt een tussenstap in. Hij kiest voor een preformateur, in de persoon van Ad Schenk. Schenk gaat de komende week verdiepende gesprekken voeren met vertegenwoordigers van de vijf partijen. Daarin moeten in ieder geval de (gezamenlijke) ideologie, de inhoud en de mogelijke personele bezetting aan de orde komen.