Middelburg,
11
april
2019
|
11:45
Europe/Amsterdam

Zeeland opgenomen als stedelijke cultuur regio in advies van Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur, het wettelijke adviesorgaan voor kunst, cultuur en media, heeft vanmiddag in Utrecht haar advies voor het Toekomstig Cultuurbeleid van Nederland gepresenteerd aan minister Van Engelshoven (OCW). In een onderdeel van het advies ‘Een nieuw samenspel tussen overheden’ is expliciet de rol van stedelijke cultuurregio’s in het cultuurstelsel opgenomen. Hierin staat dat Zeeland strikt genomen niet aan de definitie van een stedelijke cultuurregio voldoet. Maar vanwege haar ligging, de betekenisvolle rol van de provincie, het toeristisch bereik, het programmeren in landelijke topvoorzieningen en de investeringen in nieuwe presentatieplekken wordt Zeeland toch als zelfstandige stedelijke cultuurregio voorgedragen.

Meer cultuurgeld voor regio

Met de cultuurregio’s wordt de komende jaren een nieuwe invulling gegeven aan het landelijke cultuurstelsel. Waar voorheen veel rijksgeld naar de grote steden ging, wordt nu bekeken hoe de samenwerking tussen het Rijk en de regio’s vorm kan krijgen. Meer info is te vinden via de website van de Raad voor Cultuur: https://www.cultuur.nl/actueel/nieuws/breder-cultuurbestel-zet-deur-open-voor-meer-genres-en-diverser-publiek/item3939

Erkenning

Gedeputeerde Ben de Reu is zeer verheugd met de voordracht: ‘Zeeland heeft veel te bieden op het vlak van stedelijke aantrekkelijkheid en cultuur. En dat willen we komende jaren door samenwerking met onze gemeenten en het Rijk nog meer zichtbaar maken. De eerder ingezette lijn met het Bidboek ‘Samen in Zee’ en het cultuurprofiel ‘Samen in Zee 2’ van de Z4 en de Provincie Zeeland krijgt hiermee extra erkenning. Zeeland is land in zee en het culturele doorgeefluik tussen Holland en Vlaanderen. Geweldig dat de Raad voor Cultuur dit erkent en Zeeland bij de minister als stedelijke cultuur regio voordraagt’.

Achtergrond

Zeeland diende in november 2018 het regioprofiel bij de minister in. Een gezamenlijk product van de vier grote Zeeuwse gemeenten: Z4: Goes, Middelburg, Terneuzen, Vlissingen en de Provincie Zeeland. Onderlegger hiervoor was het eerder opgestelde Bidbook Cultuur ‘Samen in Zee, cultuur als pijler van stedelijke aantrekkelijkheid in Zeeland’. In het profiel is input meegenomen van ruim 150 cultuurprofessionals, cultuuramateurs, belangstellenden en vertegenwoordigers van andere sectoren tijdens drie regionale bijeenkomsten. Het regioprofiel vormt een belangrijke basis voor verdere samenwerking op het gebied van cultuur en stedelijkheid in Zeeland.

Samenwerken

Zeeland wil de komende jaren haar positie versterken en intensiever gaan samenwerken binnen de thema’s: Cultuurhistorie, Cultuureducatie, Veranderende functies gebouwen, opzetten van broedplaatsen voor jonge creatieven, Cultuurproductie en Internationalisering.