Middelburg ,
21
september
2018
|
10:30
Europe/Amsterdam

Zeeuwse landbouw aan de slag met koolstofvastlegging in de bodem

De landbouwsector heeft een groot potentieel voor het opslaan van koolstof in de bodem waarmee ze een bijdrage kan leveren aan klimaatdoelstellingen. In het project Carbon Farming gaat ZLTO met zes partners werken aan de benutting van dit potentieel. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat en voorzitter ZLTO-raad Zeeland Joris Baecke geven het startschot op woensdag 26 september 2018 op het provinciehuis in Middelburg. Het project Carbon Farming heeft als doel om de voedselketen te vergroenen door het opslaan van koolstof in landbouwbodems te stimuleren. Gedurende 3 jaar gaan 7 partners uit Nederland, België, Duitsland en Noorwegen met dit thema aan de slag