Den Haag,
29
oktober
2019
|
16:55
Europe/Amsterdam

Zelfrijdende busjes toekomst openbaar vervoer?

De provincie Zuid-Holland is een belangrijke financier van de start van een proef met zelfrijdende minibussen (shuttles) op het terrein van ESA ESTEC in Noordwijk.

Gedeputeerde Floor Vermeulen: “Het is voor de provincie belangrijk om te weten of de techniek van zelfrijdend vervoer een daadwerkelijke bijdrage kan leveren aan de provinciale doelstelling om de provincie de best bereikbare van Nederland te laten zijn. En of het aansluit bij ons motto voor de komende jaren: Elke dag beter.”

Nieuwe techniek

Andere participanten zijn vervoerder Arriva, Future Mobility Network en Rebel Automated Shuttles. De omgeving van ESA ESTEC is gunstig om leerervaringen op te doen met een nieuwe techniek, doordat er eerst gereden kan worden op een afgesloten terrein. Daarnaast betreft het een omgeving waar nieuwe techniek makkelijk wordt omarmd.

Leren door te doen

Het project hanteert een ‘leren door te doen’-benadering. Het resultaat van het project is geen alledaags busvervoersysteem. Het is een experimenteel vervoerssysteem gericht op ervaringen, op doen en op leervragen beantwoorden. De proef moet duidelijk maken of zelfrijdend vervoer goedkoper, efficiënter, servicegerichter en veiliger is dan de traditionele voertuigen.

Inzichten

De inzichten uit deze proef kunnen bijdragen aan het mogelijk introduceren en breder inzetten van automatisch rijdend OV in de concessies van provincie Zuid-Holland.