Den Haag ,
04
juli
2019
|
15:50
Europe/Amsterdam

Zijn alle mensen en machines in 2050 energieleverancier en gebruiker?

Het advies ‘Delta Grid 2050’ brengt in kaart hoe ons energienetwerk er in de toekomst uit kan zien. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra nam het advies maandag 1 juli in ontvangst.

De overstap naar duurzame energie staat hoog op de agenda. Dat heeft ook gevolgen voor het huidige netwerk van gas-, elektriciteits- en warmteleidingen (de energie-infrastructuur). Daarom gaf de ‘Energy Innovation Board Zuid-Holland’, onder voorzitterschap van de provincie, onafhankelijke specialisten de opdracht om in kaart te brengen hoe dat netwerk er in de toekomst uit zou kunnen zien.

Goede keuzes maken

Gedeputeerde Adri Bom Lemstra nam het advies ‘DeltaGrid 2050’ in ontvangst en benadrukte het belang van vooruitkijken: “Onze regio investeert in nieuwe, schone vormen van energie. Maar hoe krijgen we die energie straks van de bron naar de gebruiker? Het is belangrijk dat we daar nu goed over nadenken en alle mogelijkheden in kaart brengen. Daarom ben ik blij met dit onafhankelijke advies. Het helpt ons en onze partners om goede keuzes maken voor de lange termijn.”

Kunst van het balanceren

Het rapport ‘Delta Grid 2050’ laat twee uitersten zien waarbinnen het energienetwerk zich ontwikkelt: van een ‘patchwork’ waarbij wijken lokaal energie opwekken en uitwisselen met weinig sturing door de overheid, tot een mainframe waarbij de overheid de energie-infrastructuur bepaalt waar iedereen op aangesloten is. Welke keuze ook wordt gemaakt, er is altijd ruimte voor nodig. Die moeten we slim benutten om te zorgen dat er ook voldoende ruimte is om fijn te wonen, werken en recreëren.

Energie-expert Arash Aazami coördineerde het onderzoek, waaraan verschillende partijen meewerkten: “Straks maken we gebruik van verschillende soorten duurzame energie. Ons energiesysteem moet flexibel zijn, zodat alle mensen, maar ook al onze ‘apparaten’, in de nabije toekomst energie kunnen afnemen, maar ook leveren. En in elke vorm, dus uiteraard elektriciteit, maar ook warmte en duurzaam gas. Dat noemen we ook wel het ‘Internet of Energy’. Het draait allemaal om balans: tussen verschillende bronnen, maar zeker ook tussen vraag en aanbod, zodat we zo goed mogelijk in alle behoeftes kunnen voorzien. Door gebruik te maken van slimme technologie en het ‘Internet of Energy’ kun je het netwerk optimaal inzetten, en zo tot tientallen procenten energie besparen.”

In het rapport vind je verschillende cases, voorbeelden en kaarten die laten zien wat de invloed is van bijvoorbeeld bodemdaling, sociale effecten, de beschikbaarheid van bronnen en bebouwing. Het rapport kunt u vinden onder 'Meer informatie'.

Werken aan duurzame energie

De provincie Zuid-Holland werkt aan duurzame energie voor Zuid-Holland. De provincie investeert onder meer in onderzoek naar nieuwe energiebronnen en kennis, helpt bij het realiseren van innovatieve projecten, zet zich in voor voldoende nieuw energietalent en kijkt hoe we in de provincie ruimte kunnen maken voor nieuwe energie. Samen met onze partners in de regio geven we de energietransitie vorm.