Den Haag ,
30
april
2019
|
14:45
Europe/Amsterdam

Zuid-Holland is slimmer, schoner en sterker

jaarrekening van de collegeperiode 2015 – 2019 laat zien dat het college van Gedeputeerde Staten (GS (Gedeputeerde Staten)) flink doorgepakt heeft om Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker te maken. 2018 was het laatste volledige jaar van dit college en met €272 miljoen is wederom fors geïnvesteerd en meer gerealiseerd in ons gebied. De accountant heeft de controle over 2018 afgerond en heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

“De provincie heeft de afgelopen collegeperiode flink aan de weg getimmerd om Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker te maken. Wij zijn trots dat we onze plannen uit het coalitieakkoord 2015-2019 samen met onze inwoners en partners hebben kunnen realiseren”, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

Er zijn meer groengebieden in Zuid-Holland bijgekomen. Zo is gewerkt aan nieuwe recreatiegebieden in de Nieuwe Dordtse Biesbosch en de Nieuwe Driemanspolder. Verder is het provinciaal wandelroutenetwerk uitgebreid met circa 650 km in de regio’s Leiden, Hoeksche Waard en Rotterdam Zuid. Hiermee is een provinciedekkend wandelroutenetwerk ontstaan. Wij hebben ons onverminderd ingezet voor de verbetering van de luchtkwaliteit. Samen met andere overheden dringen we Zeer Zorgwekkende Stoffen in het milieu terug.

Best bereikbare provincie

Op de fiets kom je steeds verder in Zuid-Holland. Er zijn 13 fietsprojecten afgerond, bijvoorbeeld tussen Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland, Den Haag en Leidschendam-Voorburg, Naaldwijk en Rijswijk. Fietspaden langs onze kust zijn opgeknapt: van Hoek van Holland tot de noordelijke provinciegrens. Ons openbaar vervoer wordt beter en schoner. Wij hebben afgesproken dat de stadsdienst Leiden geheel elektrisch uitgevoerd