Den Haag,
16
april
2019
|
12:30
Europe/Amsterdam

Zuid-Holland: nadere inhoudelijke verkenning door FVD, VVD en CDA

Informateur Wiegel heeft in Zuid-Holland verkennende gesprekken gevoerd met alle fracties. Deze gesprekken hebben in deze fase nog niet geleid tot een conclusie van de informateur. Naar aanleiding hiervan hebben de fracties van FVD, VVD en CDA voorgesteld een programmatische verkenning op hoofdlijnen te maken.

Inhoudelijke verdieping

De 3 fracties hebben behoefte aan inhoudelijke verdieping op thema's om te kijken of hierbij aansluiting te vinden is bij andere fracties.

Wiegel: positief gereageerd

Deze verkenning vindt plaats als onderdeel van de informatiefase. Informateur Wiegel heeft hier positief op gereageerd en besloten om een pas op de plaats te maken.