Den Haag ,
29
januari
2019
|
15:00
Europe/Amsterdam

Zuid-Holland trekt geld uit voor bestrijding lawaai

De provincie Zuid-Holland trekt de komende 4 jaar €10 miljoen uit voor het terugdringen van geluidhinder rond provinciale wegen. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor afspraken gemaakt in een actieplan. Inwoners kunnen de provincie vragen mee te werken aan een oplossing tegen geluidsoverlast