Den Haag ,
19
maart
2020
|
09:45
Europe/Amsterdam

Zuid-Holland werkt aan maatregelen aanpak coronacrisis

De provincie Zuid-Holland werkt aan een pakket maatregelen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te beperken. De maatregelen liggen onder meer op het terrein van ondersteuning van de regionale economie, verkeer en vervoer, land- en tuinbouw en vergunningverlening. “We zijn in gesprek met onze partners en kijken creatief wat we kunnen bijdragen in het algemeen maatschappelijk belang”, aldus commissaris van de Koning Jaap Smit.

Het coronavirus houdt ons land in de greep. Iedereen in Nederland draagt bij om het virus in te dammen en te bestrijden. Sommigen in de frontlinie, anderen ondersteunend om het mogelijk te maken. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dragen bij waar mogelijk en zijn daarover in gesprek met Rijk, gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, bedrijven en belangenorganisaties. Een pakket maatregelen is daarvoor in de maak. GS(Gedeputeerde Staten) willen op de veranderende situatie blijven inspringen en brengen daarom regelmatig bericht hierover uit. GS steken de hand uit en vragen dan ook aan partners waar hulp en ondersteuning gewenst zijn.

Regionale economie

De provincie inventariseert met Rijk, gemeenten, VNO-NCW, MKB Nederland en LTO-Noord de aard en omvang van de problematiek en bepaalt de mogelijkheden om de economische effecten te verzachten. Met het ministerie van Economische Zaken wordt gesproken over de uitvoeringscapaciteit bij de ondernemers- en subsidieloketten. Vanwege de grote toestroom aan vragen van ondernemers staat de capaciteit onder druk. Hier kan de provincie mogelijk bijspringen.

Verkeer en vervoer

Beheer en onderhoud van wegen worden gecontinueerd. Evenals incidentcoördinatie, brugbediening en toezicht. Het is van belang dat mensen die werkzaam zijn in vitale sectoren snel en veilig van A naar B kunnen. Dit gebeurt in overleg met gemeenten, wegbeheerders en aannemers.

In overleg met de openbaar vervoerbedrijven is de dienstregeling afgeschaald naar een passend niveau en dat voldoet aan de voorwaarden om alle plaatsen in Zuid-Holland goed bereikbaar te houden. Waar nodig leveren vervoerders maatwerk.