Den Haag,
16
januari
2020
|
15:30
Europe/Amsterdam

Zuid-Holland zoekt nieuwe Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit

De aanstelling van de huidige Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) Harm Veenenbos eindigt op 1 mei 2020. Gedeputeerde Staten hebben besloten een nieuwe PARK te werven.

Het besluit volgt op een evaluatie over de PARK. Eén van de aanbevelingen is om een nieuwe Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit te werven.

Gedeputeerde Anne Koning (Ruimte): ”De provincie heeft een onafhankelijke Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit hard nodig. Veel van onze opgaven hebben effect op het landschap, niet alleen op agrarisch landschap, maar ook op stedelijk en industrieel landschap. Ik ben Harm Veenenbos dan ook dankbaar voor zijn inzet de afgelopen periode. Hopelijk vinden we snel een nieuwe adviseur die ons scherp houdt bij de kwaliteit van de inrichting van Zuid-Holland.”

Waarom een Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit?

De ruimte is schaars in Zuid-Holland. Het is dan ook belangrijk dat we zuinig met de beschikbare ruimte omgaan. Wanneer we iets nieuws bouwen, of dat nu huizen zijn, bedrijven of kassen, maar ook wanneer er windmolens of zonnepanelen geplaatst moeten worden en zelfs wanneer we bijvoorbeeld bomen planten, dan doen we dat graag zorgvuldig. Met zo min mogelijk ruimtegebruik, rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen en zorgvuldig vormgegeven. Om de provincie te helpen dat zo goed mogelijk te doen, maakt de provincie gebruik van een onafhankelijk adviseur. Deze adviseur is deskundig op het gebied van landschap en stedenbouw en geniet landelijke bekendheid onder vakgenoten.

Om de onafhankelijkheid van de adviseur te waarborgen, wordt deze voor maximaal 3 jaar aangesteld. De evaluatie geeft een overzicht met een paar voorbeelden van adviezen die de inmiddels derde adviseur aan het College van Gedeputeerde Staten heeft gegeven. We streven ernaar dat in mei 2020 de huidige adviseur wordt opgevolgd door een nieuwe adviseur.

Kijk voor meer informatie op de website http://park.mett.nl.